Način prijave:
  • Prijavu za smeštaj i ručak poslati na email kongresi@rubicontravel.rs
  • Prijava treba da sadži:
  • Broj jednokrevetnih soba
  • Broj dvokrevetnih soba
  • Broj osoba koje prijavljuete za ručak